ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

plakat5

„ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”
– nowy projekt dedykowany seniorom z Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim od czerwca 2020 r. realizuje projekt ,,Świadomie bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Działania profilaktyczne są zaplanowane do końca roku i mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wspólne projekty Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Komendy Miejskiej Policji są realizowane już od 2015 roku i stanowią już dobrą praktykę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

„Świadomie bez przemocy” to program w całości skierowany do seniorów z miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zaplanowano szereg działań profilaktycznych, w tym: szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów; spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które będą realizowane dla uczestników domów dziennego pobytu i gorzowskich klubów seniora. Ponadto przedstawiciele GCPR i KMP będą aktywnie uczestniczyć w III Gorzowskim Tygodniu Seniora poprzez poprowadzenie części panelu dyskusyjnego. Na spotkaniach z seniorami prezentowany będzie film profilaktyczny promujący działania przygotowany w ramach realizacji projektu „Świadomie bez przemocy”. Uczestnicy spotkań otrzymają również materiały promocyjne, w tym ulotki informacyjne. Już od czerwca funkcjonuje PUNKT KONSULTACYJNY w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu wsparcia osób starszych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Konsultacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy przy ul. Jagiełły 7 pokój 12. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują porady i wsparcia. Podsumowaniem działań projektowych będzie konferencja zaplanowana na grudzień 2020 r.
Liczymy na powodzenie zaplanowanych działań i zdrowie w trudnym dla wszystkich czasie.
Przygotowała: Anna Sadzik

Działanie VI - Punkt powstał i funkcjonuje.
Utworzenie punktu konsultacyjnego w GCPR z zakresu wsparcia osób starszych w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.

Od czerwca do grudnia 2020 roku funkcjonuje punkt konsultacyjny w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu wsparcia osób starszych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Konsultacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy przy ul. Jagiełły 7, pokój 12, telefon 95 715 13 37. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują porady i wsparcia.

 

Działanie III rozpoczęte!
Spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkania edukacyjne dla seniorów dotyczą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskiej Karty”. Zajęcia realizowane przez pracowników socjalnych Sekcji ds. przemocy zaplanowano dla uczestników domów dziennego pobytu oraz klubów seniora na terenie miasta.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania z seniorami Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej 5 w Gorzowie Wielkopolskim ( 02 października, 09 października). W trakcie zajęć został wyświetlony film promujący działania projektowe oraz prezentacja multimedialna. Seniorzy otrzymali materiały promocyjne, a żeby atmosfera spotkania była jeszcze milsza - zapewniono słodki poczęstunek.
Kolejne spotkania z seniorami zaplanowano na :
- 14 i 22 października w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brackiej,
- 15 października w Stowarzyszeniu Seniorów Gorzowskich „Złoty Kłos” ul. Wawrzyniaka,
- 30 października w Klubie Seniora PLUS w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 04 listopada w klubie seniora przy ul. Sportowej.

Działanie III ciąg dalszy.

Trwają spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W dniu 15 października odbyło się kolejne spotkanie z Seniorami, tym razem uczestnikami Stowarzyszenia Seniorów Gorzowskich „Złoty Kłos”. Projekcja filmu, prezentacja czy poczęstunek to stałe elementy spotkań prowadzonych przez pracowników socjalnych Sekcji ds. przemocy GCPR. Niemniej jednak każde zajęcia wnoszą wiele nowego: seniorzy są zaangażowani, ciekawi tematu, zadają wiele interesujących pytań. Spotkania edukacyjne z taką grupą są pozytywne, budujące i dają kierunek do planowania kolejnych działań.

W dniu 22 październik odbyło się spotkanie z Seniorami Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brackiej 7, które zostało przeprowadzone zdalnie.

Działanie II także rozpoczęte!
Szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia z zakresu procedury "Niebieskiej Karty" i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie wobec seniorów.

1. Szkolenie dla przedstawicieli poradnii rodzinnych. Szkolenie dla tej grupu odbyło się w dniu 12 października 2020 w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7.  W poniedziałkowym spotkaniu prowadzonym przez przedstawiciela Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wzięły udział panie pielęgniarki reprezentujące między innymi poradnie rodzinne. Z uwagi na fakt, iż jest to grupa zawodowa, która na co dzień styka się z problemami seniorów, niezmiernie istotne jest, aby potrafiła w sposób profesjonalny zdiagnozować osobę doświadczającą przemocy. Tematyka szkolenia dotyczyła diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, informacji na temat odczytywania sygnałów ostrzegawczych, form przemocy i niezbędnych działań po zdiagnozowaniu problemu – w tym procedury „Niebieskiej Karty”. W trakcie szkolenia szczegółowo przedstawiono kompetencje przedstawicieli służby zdrowia w zakresie realizacji procedury oraz systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy obejrzeli film promujący działania projektu „Świadomie bez przemocy”, a także przekazano materiały szkoleniowe i promocyjne, w tym ulotki.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację z występującym zagrożeniem zarażeniem COVID- 19, dbając o wspólne bezpieczeństwo - w trakcie spotkania przestrzegano ogólnie ustalonych zasad ostrożności, w tym pomiaru temperatury.
Kolejnym działaniem skierowanym do przedstawicieli ochrony zdrowia będzie szkolenie dla przedstawicieli szpitala i przychodni geriatrycznej. Spotkanie zaplanowano również w miesiącu październiku.
Ze względu na znaczącą rolę przedstawicieli ochrony zdrowia w realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- liczymy, że październikowe szkolenia to przesłanka dobrej współpracy w tym zakresie.