GCPR

,, Dorastanie bez przemocy ”

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt ,, Dorastanie bez przemocy ” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie”.

 

Od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie możliwość skorzystania z konsultacji i porad dot. przeciwdziałania przemocy za pomocą poczty elektronicznej. Będzie ona obsługiwana przez pracowników Sekcji ds. przemocy w rodzinie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Pod adresem e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będzie można anonimowo uzyskać porady i informacje między innymi o:

  • zjawisku przemocy,
  • możliwości uzyskania wsparcia psychologa, radcy prawnego bądź pracownika socjalnego,
  • miejscach, gdzie można zgłosić podejrzenie przemocy,
  • aktualnych przepisach prawa dotyczących przemocy,
  • procedurze Niebieska Karta,
  • lokalnych placówkach niosących pomoc na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
  • oraz porady w indywidualnych przypadkach osób zgłaszających się.

W ramach projektu zaplanowanych jest wiele działań, w tym: rozmowy ze specjalistami w ramach imprezy „Dni Gorzowa”, pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, konkurs fotograficzny „Jak ze sobą żyjemy? – Relacje współczesnej rodziny”, zajęcia profilaktyczne w szkołach z terenu podwyższonego ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie, warsztaty profilaktyczne przeciwdziałające patologiom społecznym organizowane w ramach Międzynarodowych Dni Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, targi spędzania czasu wolnego.

Podsumowaniem projektu będą targi spędzania czasu wolnego i warsztaty profilaktyczne zorganizowane w jednej z gorzowskich galerii w ramach Międzynarodowych Dni Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci dla uczestników konkursu fotograficznego oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Projekt „Dorastanie bez przemocy” w całości jest ukierunkowany na profilaktykę,a celem głównym jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazanie pozytywnych wzorców w zakresie relacji rodzinnych i spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.