GCPR

,, Dorastanie bez przemocy ”

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt ,, Dorastanie bez przemocy ” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie”.

 

Od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie możliwość skorzystania z konsultacji i porad dot. przeciwdziałania przemocy za pomocą poczty elektronicznej. Będzie ona obsługiwana przez pracowników Sekcji ds. przemocy w rodzinie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Pod adresem e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będzie można anonimowo uzyskać porady i informacje między innymi o:

 • zjawisku przemocy,
 • możliwości uzyskania wsparcia psychologa, radcy prawnego bądź pracownika socjalnego,
 • miejscach, gdzie można zgłosić podejrzenie przemocy,
 • aktualnych przepisach prawa dotyczących przemocy,
 • procedurze Niebieska Karta,
 • lokalnych placówkach niosących pomoc na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
 • oraz porady w indywidualnych przypadkach osób zgłaszających się.

W ramach projektu zaplanowanych jest wiele działań, w tym: rozmowy ze specjalistami w ramach imprezy „Dni Gorzowa”, pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, konkurs fotograficzny „Jak ze sobą żyjemy? – Relacje współczesnej rodziny”, zajęcia profilaktyczne w szkołach z terenu podwyższonego ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie, warsztaty profilaktyczne przeciwdziałające patologiom społecznym organizowane w ramach Międzynarodowych Dni Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, targi spędzania czasu wolnego.

Podsumowaniem projektu będą targi spędzania czasu wolnego i warsztaty profilaktyczne zorganizowane w jednej z gorzowskich galerii w ramach Międzynarodowych Dni Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci dla uczestników konkursu fotograficznego oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Projekt „Dorastanie bez przemocy” w całości jest ukierunkowany na profilaktykę,a celem głównym jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazanie pozytywnych wzorców w zakresie relacji rodzinnych i spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

 

Konkurs fotograficzny dla uczniów gorzowskich szkół

„Dorastanie bez przemocy czyli jak ze sobą żyjemy”

20 września 2017 rozpoczął się konkurs fotograficzny dla uczniów gorzowskich szkół jako jedno z działań projektu ,, Dorastanie bez przemocy ” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Organizatorem konkursu jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Konkurs skierowany jest do uczniów wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Wybrane szkoły to:

 1. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi ul. Szwoleżerów 2 Gorzów Wlkp.
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi ul. Zamenhofa 2a Gorzów Wlkp.
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych ul. 30 Stycznia 29 Gorzów Wlkp.
 4. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kosynierów Gdyńskich 8 Gorzów Wlkp.

Tematem konkursu jest przedstawienie obrazu rodziny widzianej oczami młodych ludzi- ujęcie różnych relacji rodzinnych za pomocą fotografii. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A5 w dowolnej kolorystyce, fotografia może być wydrukowana na standardowym papierze lub na papierze fotograficznym.

Cele konkursu:

 • Zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie oraz wzrost świadomości młodych ludzi w zakresie prawidłowego reagowania na sytuacje przemocowe.
 • Pokazanie różnych zachowań wśród młodych ludzi dotyczących relacji wewnątrzrodzinnych.
 • Sprawdzenie znajomości zasad życia w środowisku rodzinnym, wyniesionych wzorców i postaw w budowaniu relacji pomiędzy członkami rodziny,
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
 • Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych artystycznie.

Konkurs trwa od 20 września 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku. W dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 10:00 odbędzie się wręczenie nagród w budynku Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu jest dostępny w Gorzowskim Centrum pomocy Rodzinie, Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji oraz w szkołach biorących udział w zadaniu.

Ponadto przypominamy, że w ramach programu „Dorastanie bez przemocy” można bezpłatnie skorzystać z konsultacji i porad dot. przeciwdziałania przemocy za pomocą poczty elektronicznej. Jest ona obsługiwana przez pracowników Sekcji ds. przemocy w rodzinie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Pod adresem e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., można anonimowo uzyskać porady i informacje między innymi o:

 • zjawisku przemocy,
 • możliwości uzyskania wsparcia psychologa, radcy prawnego bądź pracownika socjalnego,
 • miejscach, gdzie można zgłosić podejrzenie przemocy,
 • aktualnych przepisach prawa dotyczących przemocy,
 • procedurze Niebieska Karta,
 • lokalnych placówkach niosących pomoc na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
 • oraz porady w indywidualnych przypadkach osób zgłaszających się.

 

plakat dorastanie bez przemocykonkurs fot. 1

 

plakat4 resize