GCPR

Radca prawny udziela porad dla klientów GCPR w następujących kwestiach:

 • zajęcie przez komornika konta bankowego,
 • przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych, decyzje ZUS, odwołanie od decyzji ZUS,
 • sprawy spadkowe,
 • postępowanie komornicze,
 • sprawy rozwodowe, separacja, podział majątku, wspólne kredyty,
 • dziedziczenie długu po zmarłym członku rodziny,
 • zrzeczenie się długu po zmarłym,
 • niewywiązywanie się z umowy o pracę przez pracodawcę,
 • pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
 • ustalenie alimentów od rodzica poza granicami kraju,
 • egzekucja alimentów od osoby ukrywającej się przed komornikiem, podwyższenie alimentów,
 • problemy mieszkaniowe (eksmisja sprawcy przemocy, wymeldowanie, uregulowanie zadłużeń mieszkaniowych) pozyskanie mieszkania, możliwość rozłożenia zadłużeń mieszkaniowych na raty,
 • przemoc w rodzinie (skutki prawne, składanie zawiadomień o znęcaniu),
 • sprawowanie opieki prawnej,
 • ustanowienie opieki nad dzieckiem,
 • konsultacje z kwestii pieczy zastępczej,
 • dochodzenie odszkodowania za wypadek w pracy,
 • ubezwłasnowolnienie osoby,
 • prawo lokalne po otrzymaniu wypowiedzenia umowy najmu.