GCPR

Kierownik Działu:
Maria Mazurek

Siedziba Działu:
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefony:
sekretariat: 95 715 13 02
informacja: 95 715 13 04