ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Konferencja dot. pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Slider

Sekcja ds Domów Pomocy Społecznej
ul. Walczaka 42
pok. 211
tel. 95 715 13 72

Osoba ubiegająca się zgłasza się do pracownika socjalnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.