ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Podaruj dzieciom dom. Zostań rodzicem zastępczym!
Slider

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja do spraw usług i wsparcia
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 205
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957 151 375
     519 319 508
     519 319 519

OSOBY UMIESZCZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja do spraw Domów Pomocy Społecznej
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

 ul. Walczaka 42
blok nr 2
pokój nr 211
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957 151 372

Osoba ubiegająca się zgłasza się do pracownika socjalnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.