GCPR

Sekcja ds Domów Pomocy Społecznej
ul. Walczaka 42
pok. 211
tel. 95 715 13 72

Osoba ubiegająca się zgłasza się do pracownika socjalnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.