ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Życzenia Świąteczne
Slider

Zadania sekcji ds. przemocy określone są w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

  • realizacja zadań określonych w ust. 4 na rzecz osób, rodzin, dotkniętych przemocą,
  • diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”,
  • inicjowanie działań profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań powierzonych sekcji.

 

Powrót