GCPR

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Walczaka 42

66-400 Gorzów Wlkp.

Pawilon 2 wejście B

Pokój nr: 202

Tel.: 95 715 13 69