GCPR

Kierownik Działu:
Władysław Zwierko

Siedziba Działu:
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.

I piętro

Telefony:
957355831, 957355832