GCPR

Ośrodek wsparcia – Dom Dziennego Pobytu ul. Hejmanowskiej 5.

Dom Dziennego Pobytu funkcjonujący w strukturach Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, jest jednostką przeznaczoną dla osób starszych, niepełnosprawnych, których funkcjonowanie w społeczeństwie zaczyna ulegać różnego rodzaju ograniczeniom. Ośrodek dysponuje 35 miejscami, zapewnia pomoc w organizacji życia i zaspokajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych np. zajęć kulturalno – oświatowych, życia towarzyskiego, samopomocy koleżeńskiej.

Szczegółowe warunki organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności reguluje uchwałą Nr LXVIII/751/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2014r.

ikona1jpg uchwała Nr LXVIII/751/2014