ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Można już składać bezpośrednio wnioski na świadczenie "Dobry Start"
Slider

Zadania sekcji ds. przemocy określone są w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

  • realizacja zadań określonych w ust. 4 na rzecz osób, rodzin, dotkniętych przemocą,
  • diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”,
  • inicjowanie działań profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań powierzonych sekcji.

 

Powrót