GCPR

          Dnia 9 grudnia 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury Zawarcie odbyły się Mikołajki zorganizowane przez Zespół ds. pieczy zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, we współpracy z Fundacją im. Janusza Korczaka oraz Klubem Sportowym Team Baryła.

          Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o potrzeby rodzin objętych pomocą przeprowadziło kolejny cykl spotkań „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

          3 grudnia był Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, lub nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu.

          Jak co roku, wraz z ropoczęciem astronomicznej jesieni na terenie naszego miasta rozpoczęły się działania mające na celu pomóc osobom bezdomnym