GCPR

„Dom jest tam gdzie zaczyna się twoja historia”

            W dniu wczorajszym tj. 16.08.2017r. dla pięciu gorzowskich mężczyzn zaczął się nowy rozdział w ich życiu. Przestali być osobami bezdomnymi.

            W niedzielę 30.07.2017r. w gorzowskim Parku Wiosny Ludów odbył się I Lubuski Piknik Zdrowia zorganizowany przez Urząd Marszałkowski i Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.