GCPR

     26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został on ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

        Z okazji dnia Św. Brata Alberta, który jest patronem Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. w dniu 17.06.2017r. odbyło się uroczyste spotkanie.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o potrzeby rodzin objętych pomocą przeprowadziło kolejny cykl spotkań „Szkoły dla rodziców". Warsztaty odbywały się od 04.04.2017r. do 13.06.2017r. i ukończyło je 7 osób wchodząc tym samym do licznego już grona świadomych rodziców z dyplomami wystawionymi przez GCPR. Podczas zakończenia obecna była Dyrektor Pani Beata Kulczycka, która osobiście gratulowała uczestnikom.

           Już po raz 4 Nasze Miasto aktywnie włączyło się w ogólnopolską akcję „Czysty Aniołek”. Akcja została objęta honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. Celem akcji była pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i wyposażenie ich w najbardziej podstawowe, ale niezbędne rzeczy.

W dniu 6 czerwca 2017r. o godzinie 11.00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gorzowie Wlkp. odbył się festyn podsumowujący realizację projektu socjalnego „Mam świadomość – mam wiedzę”.
Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie uzależnień behawioralnych i zdrowego odżywiania. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla dzieci prowadzone przez specjalistę z zakresu uzależnień, dotyczące uzależnień behawioralnych, a także spotkanie z rodzicami.