ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Wizyta studyjna MOPS Olsztyn w GCPR
Slider

          W czwartek 8 sierpnia 2019 r. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wizyty studyjnej odwiedziła kilkunastoosobowa delegacja przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Olsztyna. Goście przyjechali zapoznać się i przyjrzeć działaniom jakie wdrożyło tut. Centrum w ramach reorganizacji i  rozdzielenia pracy socjalnej od działań administracyjnych i usług.

Trwa nabór na darmowe szkolenie dla rodzin chętnych pełnić funkcję rodzin zastępczych.

W numerze 8/103/2019 dwumiesięcznika "Niepełnosprawni Tu i Teraz" wydawanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ukazał się obszerny artykuł, napisany przez panią Wandę Milewską, o projektach socjalnych GCPR.

Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
iż w okresie od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.
będą przyjmowane wnioski (tylko w wersji papierowej)
w ramach programu „Dobry Start”
na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej
– rodzinnej i instytucjonalnej oraz dla osób usamodzielnianych.

          W dniu 04.07.2019 r. zostały wypłacone pierwsze świadczenia z programu "Dobry start" dla 414 gorzowskich rodzin na łączną kwotę 157.200,00 zł.

         Od 1 lipca br można składać elektronicznie wnioski na świadczenie wychowawcze, zaś od 1 sierpnia będzie to możliwe także w wersji papierowej. Dlatego też pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie będą służyć pomocą przy ich wypełnianiu oraz rozwiewać wszelkie wątpliwości wśród gorzowskich rodzin już 5 lipca!