ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH – edycja 2019
Slider

        Tegoroczne ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zaplanowane zostało na noc z 13 na 14 lutego. Badanie już po raz drugi koordynowane było przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Akcja liczenia bezdomnych przeprowadzana jest raz na dwa lata w sezonie zimowym i jej celem jest między innymi dostarczenie danych potrzebnych do dostosowania oferty pomocowej. Dzięki badaniu oszacowana zostanie skala zjawiska bezdomności na terenie Gorzowa Wlkp.

          Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o dzieci z rodzin objętych pomocą przygotowało paczki świąteczne dla 154 najmłodszych mieszkańców Gorzowa Wlkp.

            Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie Zespół ds. pieczy zastępczej razem z Fundacją im. Janusza Korczaka
z siedzibą w Marwicach zorganizowało zabawę mikołajkową dla rodzin zastępczych i ich dzieci, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2018 r. w Sali MCK Zawarcie. Dedykowane było przede wszystkim dzieciom w wieku 2-11 lat. Zaproszonych zostało około 130 dzieci.

             W dniu 14.12.2018 r. w auli Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja kończąca projekt "Pokonać przemoc" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowanego przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim.