ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

Zmiana rachunku bankowego GCPR

Z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie ulega rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu:

Pomoc społeczna:
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (ustalona dla rodziny pensjonariusza)
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
- odpłatność uczestników Domu Dziennego Pobytu – za pranie i wyżywienie
- odpłatność za posiłki w Jadłodajni
- odpłatność za mieszkania chronione
- odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
- opłata za wystawienie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
- opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Wspieranie rodziny:
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Nowy rachunek bankowy to 71 1020 5402 0000 0102 0355 4656.

Pozostałe rachunki bankowe pozostają bez zmian, i tak:

18 1020 5402 0000 0102 0326 2185

Pomoc społeczna:
 Nienależnie pobrane świadczenia:
o Zasiłki stałe
o Zasiłki celowe
o Zasiłki okresowe
Wspieranie rodziny:
 Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze

37 1020 5402 0000 0902 0326 2227
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze, Dobry Start:
 Nienależnie pobrane:
o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna)
o Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
o Świadczenie wychowawcze 500+
o Świadczenie Dobry start
o Świadczenie „Za życiem”

42 1020 5402 0000 0702 0326 2235
Fundusz alimentacyjny:
Wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych

47 1020 5402 0000 0502 0326 2243
Zaliczka alimentacyjna
Wpłaty należności dotyczące zaliczki alimentacyjnej

43 1020 5402 0000 0202 0326 2268
Dodatki mieszkaniowe:
 Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne