ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Zmiana godzin pracy GCPR
Slider

Przedłużenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych od orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony.

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, których ważność :
• upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. - zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności), pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie nowego orzeczenia,
• upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. - zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności).
Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą przedłużone o kolejne trzy miesiące. Jeżeli orzeczenie wygasło przed 14 marca 2020 r., to takie orzeczenie również będzie wydłużone o kolejne 3 miesiące.

UWAGA:
Przedłużenie prawa do świadczeń nie wymaga złożenia nowego wniosku.


Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nr 95 715 13 02