ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:


• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy
w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

W 2019 roku można skorzystać z następujących form wsparcia:
Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Wnioski o świadczenie usług w ramach programu należy składać w:
Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Walczaka 42, blok nr 2, 66-400 Gorzów Wlkp. (sekretariat)
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 95 715 13 74 (w godzinach 7.30 -10.00).
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kartę oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (wypełnia lekarz specjalista –zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu) –wzór załącznik nr 1 do wniosku.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub osoby dorosłej niepełnosprawnej.
3. Postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

UWAGA: Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem usług oraz że wnioski rozpatrywane są w roku złożenia i nie przechodzą na kolejne lata.

Realizatorami zadania na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego są:

I. Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opieka w ośrodku (Moduł I)
1. Miejsce świadczenia usługi
Środowiskowy Dom Samopomocy
przy ul. Złotego Smoka 6
66-400 Gorzów Wielkopolski
(w przypadku takiego życzenia – np. lepsza komunikacja, dojazd – miejscem świadczenia usługi mogą być Warsztaty Terapii Zajęciowej, Walczaka 42, pawilon VII).

2. Termin świadczenia usługi
7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 16.00

Opieka w domu (Moduł I)
1 Termin świadczenia usługi
Od poniedziałku do piątku
godziny 8.00 – 19.00

w soboty i niedziele
godzina 9.00 – 16.00, a także od 17 do 21

Poradnictwo specjalistyczne (Moduł III)
1. Miejsce świadczenia usługi
Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Walczaka 42, pawilon VII
2. Termin świadczenia usługi
Poniedziałek – piątek godzina 9.00 – 14.00
sobota godzina 9.00 – 13.00
3 Formy świadczenia usługi
Zajęcia z terapeutą
zajęcia z psychologiem
zajęcia z psychiatrą
zajęcia z pielęgniarką
zajęcia z rehabilitantem

II. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opieka w ośrodku (Moduł I)
3. Miejsce świadczenia usługi
1) Ośrodek Wsparcia Dziennego
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wielkopolski

2) Ośrodek Wsparcia Dziennego
ul. Herberta 3
66-400 Gorzów Wielkopolski

4. Termin świadczenia usługi
1) W ośrodku wsparcia przy ul. Teatralnej – system dwuzmianowy:
 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
 w godz. 7:45 – 14:45 i 13:00 – 18:00.
2) W ośrodku wsparcia przy ul. Herberta – system jednozmianowy:
 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
 w godz. 8:00 – 13:00
Opieka w domu (Moduł I)
2. Termin świadczenia usługi
5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) - do 8 godz. dziennie. W szczególnych przypadkach sobota i niedziela po 4 godz. dziennie.

Poradnictwo specjalistyczne (Moduł III)
3. Miejsce świadczenia usługi
ul. Teatralna 26, Gorzów Wlkp., sala nr 4 i 6
4. Termin świadczenia usługi
Dni i godziny będą dostoswane do potrzeb klientów i możliwości personelu. Zakładamy, że będzie to od poniedziałku do soboty, nawet do godz. 19. Doradca pierwszego kontaktu skontaktuje się z każdą skierowaną osobą i dostosuje formę oraz termin usługi.
5. Formy świadczenia usługi
Zajęcia terapeutą, dietetykiem, psychologiem, prawnikiem oraz w zakresie rehabilitacji

 

pdf ikona Wniosek

pdf ikona Zaświadczenie - karta