ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Zmiana godzin pracy GCPR
Slider

Sekcja ds. asysty rodzinnej od dnia 26 września 2019r. rozpoczęła kolejny cykl zajęć relaksacyjnych dla rodziców
i dzieci z elementami arteterapii, bajkoterapi oraz muzykoterapii,
które odbywają się w ramach projektu socjalnego II edycja „Akademii mądrego rodzica 2019r.”

          Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej osoba zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń.
Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniących innych sposób.
Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można żyć bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania cierpienia, buntu i wielu innych negatywnych emocji. Podczas zajęć wykorzystywane są bajkoterapia, muzykoterapia, terapia poprzez sztuki plastyczne.

Cele ogólne:

 1. Stymulacja wszechstronnego rozwoju dziecka.
 2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
 3. Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.
 4. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań
  na miarę indywidualnych możliwości każdego uczestnika.
 5. Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.
 6. Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.
 7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi.
 8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły.
 9. Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach.
 10. Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa.

Terminy oraz tematyka zajęć:

26 wrzesień 19r.     – godz. 15.00 - 17.00 - Wspomnienie lata – wydzieranki – malowanki.

3 październik19r.   – godz. 15.00 - 17.00 - Jestem „eko”– wykorzystywanie surowców wtórnych.

10 październik 19r. – godz. 15.00 - 17.00 - Barwna mandala

17 październik 19r. – godz. 15.00 - 17.00 - „Mój portret”.

24 październik 19r. – godz. 15.00 - 17.00 - „Wycieczka do ZOO”.

Miejsce zajęć: Siedziba GCPR, ul. Jagiełły 7, pok. 25b
Realizacja - Asystenci rodziny: Emilia Waberska oraz Anna Maciejewska.