ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Ambitni Pracownicy socjalni GCPR
Slider

 

Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej GCPR informuje,
od 1 lipca 2019 r. na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).

Dodatek jest ustalany na podstawie
złożonego przez dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej wniosku (wniosek do pobrania).

Miejsce składania wniosków:
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42 bl. B
Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej
pok. 220