ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
ŚWIADCZENIE 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych już od 1 lipca 2019 r.
Slider

          We wtorek 19 marca 2019 r. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wizyty studyjnej odwiedziła kilkuosobowa delegacja przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.

Spotkanie, mające za celu dzielenie się dobrymi praktykami, odbyło się w siedzibie GCPR przy ul. Walczaka 42. Gorzowskie Centrum od kwietnia 2018 roku wdraża projekt "Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie" w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług. Goście z Żar zainteresowani byli  naszymi doświadczeniami, związanymi z wdrożeniem i działaniem modelu oddzielania pracy socjalnej od postępowań administracyjnych.
          Podczas spotkania zostali zapoznani z podejmowanymi przez tut. Centrum działaniami, uzyskali informacje na temat wdrożonych  rozwiązań modelowych oraz nowej struktury Działu Pomocy Środowiskowej.  Przedstawiciele Działu Pomocy Środowiskowej podzielili się z gośćmi szczegółami pracy w nowatorskim systemie, jego zaletami i wyzwaniami, które pojawiły się na etapie wdrożeniowym.