ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Wizyta studyjna MOPS Olsztyn w GCPR
Slider

        Od 18 do 24 lutego 2019 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W całym kraju przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji, pomocy społecznej i innych instytucji udzielają bezpłatnych informacji pokrzywdzonym o przysługujących im uprawnieniach.


        Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jak co roku aktywnie włączyło się w działanie. Wspólnie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji zorganizowano dyżury eksperckie dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. Celem działań prowadzonych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia. Dla Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie ochrona praw ofiar przestępstw (w tym przemocą w rodzinie) oraz pomoc pokrzywdzonym są bardzo ważnym zadaniem.
       Specjaliści z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. będą dostępni w punkcie konsultacyjnym już w piątek 22 lutego 2019r. w holu kina Cinema 3D w Galerii Manhattan w Gorzowie Wlkp. w godzinach 10.00-13.00.
         Będzie można porozmawiać na temat problemu przemocy w rodzinie (z Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), koordynatorem ds. procedury „Niebieskiej Karty” KMP, dzielnicowym, policjantem ruchu drogowelgo oraz pionu kryminalnego.