ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
ŚWIADCZENIE 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych już od 1 lipca 2019 r.
Slider

          Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o dzieci z rodzin objętych pomocą przygotowało paczki świąteczne dla 154 najmłodszych mieszkańców Gorzowa Wlkp.


19 grudnia 2018r. w siedzibie Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 rodziny mogły odebrać paczki żywnościowe. Świąteczne torby z Mikołajem budziły duże zainteresowanie wśród dzieci.
          
Rodziny otrzymały świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na okres świąteczny. Dla dzieci oznacza to paczkę pełną słodkości i mikołajkowych niespodzianekJ.
        Pomoc dotyczy wszystkich dzieci korzystających z posiłku w szkole w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. Pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwale nr LXII/696/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. Obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą: 528zł na osobę w rodzinie oraz 701zł na osobę samotnie gospodarującą.
           Słodka niespodzianka z pewnością sprawi trochę radości oraz wprowadzi w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.