ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Wizyta studyjna MOPS w Żarach
Slider

           W dniach 19-25.02.2018 r.  w całym kraju przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji, pomocy społecznej i innych instytucji udzielają bezpłatnych informacji pokrzywdzonym i wszystkim zainteresowanym, o przysługujących im uprawnieniach.


           Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jak co roku aktywnie włączyło się w działania. Wspólnie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji zorganizowano dyżury eksperckie dla mieszkańców Gorzowa Wlkp.
- W środę 21 lutego w godzinach 12.00-15.00 w siedzibie KMP przy ul. Wyszyńskiego 122 dyżur będzie pełnić Anna Sadzik Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., kierownik Działu Pomocy Środowiskowej GCPR. wspólnie z policjantami Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.
- W dniach 20.02 w godzinach 15.00-17.00 oraz 21.02. w godzinach 11.00-13.00 dyżur w II KP pełnić będzie Edyta Czarniecka specjalista pracy socjalnej Sekcji ds. przemocy w rodzinie
           Celem działań prowadzonych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia. Dla Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie ochrona praw ofiar przestępstw ( w tym przemocą w rodzinie) oraz pomoc pokrzywdzonym, są celem nadrzędnym.

tpp