• Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.2022 r. poz. 1)
  • Rozporządzenie Ministra klimatu i środowiska z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2022 r. poz. 2)

powrót