Dział Dodatków Mieszkaniowych – druki do pobrania

Dodatek mieszkaniowy Wniosek o dodatek mieszkaniowy Deklaracja wysokości dochodu RODO  Oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny innej niż zarządca domu   Dodatek energetyczny Wzór wniosku o dodatek energetyczny   Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z funduszu przeciwdziałania Covid-19 Wniosek o dodatek mieszkaniowy Deklaracja o wysokości dochodu Oświadczenie