„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Dziękujemy, że możemy na Was liczyć!

 

Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu własnym, jak i osób, rodzin oraz dzieci objętych wsparciem tut. Centrum składa serdeczne podziękowania wszystkim Fundatorom i Darczyńcom. Dzięki Państwa wspaniałomyślności udało się poprawić jakość i komfort życia rodzin, wywołać uśmiech na twarzach dzieci.

Fundatorzy, darczyńcy oraz inne osoby, które nas wsparły:

  • Stowarzyszenie „Mój Dom Nasze Dzieci” w Rudnicy,
  • Poczta Polska w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Centrum Handlowe „Nova Park”w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Firma „GOPLAST” Serafińscy Sp. jawna w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Państwowa Straż Pożarna w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Państwo Laura i Dawid Kinal,
  • INNEKO SP. z o.o.w Gorzowie Wielkopolskim,

 

uścisk dłoni