OGŁOSZENIE

Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. informuje, iż poszukujemy pracowników na stanowisko

• ASYSTENT RODZINY

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje asystenta rodziny określa art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 447)

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz kwestionariusza osobowego i oświadczeń kandydata (do pobrania poniżej)

Dokumenty należy składać w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42
(dział kadr pokój 221) lub droga pocztową na podany adres.

Jednocześnie informuje, iż złożenie dokumentów nie zapewnia zatrudnienia w GCPR w Gorzowie Wlkp.

Aplikacje nie zostaną odesłane, kontakt nastąpi jedynie z wybranymi osobami, a dokumenty aplikacyjne przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.

 

 

załącznik do naboru

OZPS za 2020 rokzałącznik do naboru

  • Post published:18 kwietnia 2023