W dniu 27 października 2022 r. w Sali konferencyjnej GCPR przy ul. Jagiełły 7 odbyły się Warsztaty Profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz Internetu dla Rodzin Zastępczych. Zajęcia poprowadzili terapeuci Zespołu ds. uzależnień tut. Centrum.
Warsztaty miały na celu uświadomienie ryzyka oraz szkodliwości związanej ze stosowaniem środków psychoaktywnych i uzależnieniem od Internetu. Zajęcia kompleksowo połączyły wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. Uczestnicy pracowali na materiałach multimedialnych, dzięki czemu wiedza stała się łatwiej przyswojona i bardziej zrozumiana.
Terapeuci zapoznali uczestników z ryzykiem i metodami chroniącymi dzieci i młodzież od uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej postawy rodzicielskiej i autorytetu rodzica.
Omówione zostały sygnały mogące świadczyć o pierwszych próbach kontaktu dziecka z używkami oraz metody reagowania i sposobu zachowania się rodzica w kontakcie z dzieckiem będącym pod wpływem środków odurzających.
Na zakończenie podsumowano warsztaty odpowiadając rodzicom na pytania i wątpliwości, które nasunęły się podczas zajęć. Rodzice zastępczy zabrali do domu ulotki i informatory by jeszcze lepiej zapoznać się z nurtującymi ich tematami.

  • Post published:27 października 2022