SYLABUS Z ZAKRESU PRZEMOCY W RODZINIE DLA PRZEDSTAWICIELI OCHRONY ZDROWIA

Ważnymi działaniami w projekcie „GORZÓW WIELKOPOLSKI BEZ PRZEMOCY” dedykowanymi specjalnie dla przedstawicieli ochrony zdrowia jest: szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia oraz sylabus z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Panel szkoleniowy jest przygotowany w formie prezentacji multimedialnej z nagraną narracją online. Natomiast sylabus stanowi uzupełnienie panelu szkoleniowego  z zakresu przemocy domowej- zawiera niezbędne informacje , akty prawne i dokumenty do pobrania. Zarówno szkolenie jak i sylabus zostały przekazane drogą elektroniczną do przedstawicieli podmiotów ochrony zdrowia na terenie miasta, w tym przychodni rodzinnych, NFZ, Izby lekarskiej i Izby Pielęgniarek i Położnych. Materiały zostały przekazane do wykorzystania w dowolnym czasie i bezterminowo.

Poniższy link zawiera trzy elementy:

  1. Prezentację  multimedialną z nagraną narracją: Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” – aspekty prawne oraz zadania przedstawicieli ochrony zdrowia (Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie- Anna Sadzik i Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim- Agata Kądziołka).
  2. Prezentację  multimedialną z nagraną narracją: Problem przemocy w rodzinie- aspekty psychologiczne. Czynniki ważne dla przedstawicieli ochrony zdrowia. (Psycholog GCPR Bartłomiej Faściszewski).
  3. SYLABUS Z ZAKRESU PRZEMOCY W RODZINIE DLA PRZEDSTAWICIELI OCHRONY ZDROWIA-  uzupełnienie panelu szkolenia online. SYSLABUS zawiera niezbędne informacje i dokumenty do pobrania.

LINK DO POBRANIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1rjW_xG2_44TgaFaYinJWzaIwwv5s_xfY

 

Zachęcamy do korzystania z materiałów.

  • Post published:14 października 2022