Dnia 29 sierpnia 2022 r. grupa ok. 10 dzieci w wieku 4-7 lat rozpocznie zajęcia z Bajkoterapii; w siedzibie Gorzowskiego Centrum przy ul. Puszkina 3.
Tegoroczne zajęcia odbędą się w formie papierowego teatrzyku ilustracji o nazwie – Kamishibai.
Kamishibai jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawione są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania.
Teatrzyk kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę publiczności. W ten sposób opowieść zdecydowanie wyodrębnia się z otaczającej rzeczywistości. Kamishibai to narzędzie kreatywnego działania, aktywizująca metoda pracy z dzieckiem.
Udział dzieci w zajęciach wspomoże rozwój psychofizyczny oraz intelektualny, rozwinie zainteresowania oraz znacząco poszerzy wyobraźnię.

 

          Zakończyły się zajęcia z bajkoterapii organizowane przez pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej GCPR.
Podczas spotkań dzieci zapoznały się z teatrzykiem Kamishibai i rozwinęły swoje kompetencje czytelnicze. Uczestnicy bajkoterapii odkryli, że „magiczna skrzynka” to książka inna niż wszystkie – uczy współpracy, integruje grupę i rozwija kreatywne myślenie. Oprócz czytanych opowieści dzieci odkrywały swoją artystyczną stronę poprzez wykonywanie pacynek i medali z masy solnej. Nie zabrakło także kreatywnych zabaw na świeżym powietrzu przy kolorowej chuście Klanza.
Na zakończenie zajęć, w ramach podziękowania za zaangażowanie oraz pracę, dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki.

 

  • Post published:26 września 2022