Pandemia powoli odpuszcza, luzowane są kolejne obostrzenia, co działa bardzo optymistycznie na Seniorów Domu Dziennego Pobytu. W związku z tym, zachowując reżim sanitarny, Seniorzy podzieleni na dwie grupy udali się do Wawrowa, na Farmę św. Wawrzyńca. W promieniach słońca mieli okazję podziwiać różnorodne kwiaty, dokarmiać zwierzęta i odpoczywać na świeżym powietrzu.

  • Post published:10 czerwca 2021