Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, że dla wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021,  które zostały złożone wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie 01.09.2020 r. do dnia 31.10.2020 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2020 r.
  • w okresie od dnia 01.11.2020 r. dnia 31.12.2020 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2021 r.

Z kolei dla wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021, które zostały złożone wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2020 r.
  • w okresie od dnia 01.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.01.2021 r.
  • w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28.02.2020 r.

 

Uwaga: termin na składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w 2020 r. upłynął z dniem 30.11.2020 r.

Podstawy prawne: art. 26 ust. 4-4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.); art. 20 ust. 6-8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 808 ze zm.); § 28 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 ze zm.)

  • Post published:15 grudnia 2020