Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej składa serdeczne podziękowania dla Fundacji Espa z Legnicy oraz Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu PIK z Gorzowa Wielkopolskiego za pomoc rzeczową ofiarowaną dzieciom przebywającym w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

W Imieniu swoim jak i obdarowanych wyrażamy swoją wdzięczność i życzymy powodzenia w realizacji dalszych zamierzeń.

bukiet kwiatów

  • Post published:10 września 2020