W dniach 21-28 lutego 2020 roku obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W całym kraju przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji, pomocy społecznej i innych instytucji udzielają bezpłatnych informacji pokrzywdzonym o przysługujących im uprawnieniach. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jak co roku aktywnie włączyło się w działania. Wspólnie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji zorganizowano dyżury eksperckie dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Celem działań prowadzonych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia.

W czwartek 27 lutego Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim pełnili dyżur w punkcie konsultacyjnym znajdującym się w holu kina Cinema 3D w Galerii Feeria (dawnej Galerii Manhattan) w Gorzowie Wielkopolskim. Wszyscy zainteresowani prawami ofiar przestępstw mogli skorzystać z konsultacji w godzinach 10.00-13.00 z zakresu problemu przemocy domowej. Dyżur pełnili: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (GCPR) oraz koordynator ds. procedury „Niebieskiej Karty” KMP, dzielnicowy, policjant z pionu kryminalnego. Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

  • Post published:27 lutego 2020