W dniu 08 maja 2019 r. w Sali konferencyjnej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób bezdomnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały podejmowane przez pracowników socjalnych Sekcji ds. bezdomności dzialania polegające m.in. na przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, prowadzeniu pracy socjalnej, wspólnych patrolach ze służbami miejskimi i Policją, monitoringu przebywania miejsc osób bezdomnych, jak także wspólnej Akcji „Liczenia osób bezdomnych” na terenie miasta, która odbyła się w nocy z 13 na 14 lutego 2019r.
W spotkaniu podsumowującym akcję Zima 2018/2019 wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Klubu Abstynenta „24 Godziny”, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego i Caritasu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Cykliczne działania prowadzone w okresie jesienno-zimowym realizowane w ramach „Akcji Zima” mają na celu zabezpieczenie potrzeb osób bezdomnych na terenie miasta oraz zminimalizowanie negatywnych skutków wynikających z niskich temperatur.
Z pewnością warto jest planować dalsze wspólne działania zmierzające do zmniejszenia liczby osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp., zachęcać osoby bezdomne do skorzystania z pomocy oraz motywować je do zmiany obecnego trybu życia.

  • Post published:8 maja 2019