W dniu 29.04.2019 r. w Zielonej Górze rozpoczął się cykl konferencji „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych” dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu wziął udział Tomasz Kwiatkowski, Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR. Podczas spotkań omawiane będą działania jakie trzeci sektor, przy współpracy PFRON, podejmuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Konferencje odbędą się w 16 największych miastach w Polsce.
Od 2015 roku PFRON sukcesywnie zwiększa środki przekazywane organizacjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. w 2019 roku na ten cel przeznaczy ponad 279,9 mln zł.
Podczas konferencji przypomniano również, że w styczniu ruszył Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach funduszu uruchomiony został program „Opieka wytchnieniowa”.

  • Post published:30 kwietnia 2019