W dniu 24 października 2018 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie informacyjne w ramach cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”.

Podczas spotkania zostały przekazane informacje dotyczące możliwości pozyskania środków m.in. na: założenie działalności gospodarczej, odbycie stażów, doposażenia stanowiska pracy, podniesienie kompetencji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Nie zabrakło także informacji nt. działań skierowanych do osób niepełnosprawnych  realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki.
Dział Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił podczas krótkiej prezentacji na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne zwracające się o pomoc do GCPR. Kierownik Działu Rehabilitacji odpowiadał także na pytania osób obecnych na spotkaniu.
Meritum ze spotkania jest jedno: Nie wszystkie osoby niepełnosprawne są takie same, ale każda z nich może liczyć na wsparcie.

  • Post published:24 października 2018