Na dzień 10 września 2018 r. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zwołał I posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

która została powołana Zarządzeniem Nr 332/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2018r. W skład Rady weszli przedstawiciele organizacji, fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa oraz przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Spotkanie, podczas którego zostało wybrane Prezydium Rady, odbyło się w siedzibie Gorzowskiego Centrum. W spotkaniu oprócz powołanych członków Rady uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Pan Radosław Sujak , Zastępca Dyrektora GCPR – Pani Beata Szenwald i Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR – Pan Tomasz Kwiatkowski.

  • Post published:11 września 2018