W dniu 26.04.2018r. pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu do Spraw Uzależnień Łukasz Krzeszowski i Ewa Mrozowicz przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień w kolejnej szkole w Gorzowie Wielkopolskim, tym razem zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Nr 21. Tematyka zajęć obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące ogólnych informacji na temat uzależnień, różnorodności środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy oraz aspektów i konsekwencji prawnych. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas II i III Gimnazjum, którzy wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami.

  • Post published:30 kwietnia 2018