W związku z trwającym obecnie Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniu 19.02.2018 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim została zorganizowana konferencja pn. „Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wojewodę Lubuskiego oraz  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz funkcjonariuszy Lubuskiej Policji.

Podczas konferencji poruszane m.in. tematy:

  • Prawa ofiary w świetle praw człowieka;
  • Wypadki drogowe w 2017 r. na terenie woj. lubuskiego. Przyczyny, skutki, pomoc;
  • Psychologiczny portret ofiary przestępstwa;
  • Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – cele, zasady funkcjonowania, rola Policji;
  • Narzędzia wsparcia ofiar przemocy w rodzinie w kontekście ustaw: o pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • Funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w wielu miejscach naszego miasta będą udzielane bezpłatne porady i konsultacje.

Miejsca w Gorzowie, gdzien można zasięgnąć porady w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/24259,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem-w-Lubuskiem.html

  • Post published:21 lutego 2018