Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o potrzeby rodzin objętych pomocą przeprowadziło kolejny cykl spotkań „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Warsztaty odbywały się od 04.10.207 r. do 06.12.2017 r. i ukończyło je 7 osób wchodząc tym samym do licznego już grona świadomych rodziców z dyplomami wystawionymi przez GCPR. Podczas zakończenia obecna była Dyrektor Pani Beata Kulczycka i Kierownik DPŚ Anna Sadzik, które osobiście gratulowały uczestnikom.
Cykl dziesięciu spotkań programu to szansa dla rodzin na kształtowanie świadomych postaw i nabycie kompetencji niezbędnych w procesie wychowania. Ta grupa była wyjątkowa, ponieważ ukończyli ją rodzice znajdujący się w trakcie procesu reintegracji rodziny. Cieszymy się, że aktywnie włączają się w proces reintegracji i życzymy im wszystkiego co najlepsze i spełnienia ich największego marzenia – czyli odzyskania dzieci.

Prowadzący:
Gabriel Strzelecki – pedagog, psychoterapeuta i Koordynator ZPS2, uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców uzyskane podczas szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
Maria Gos – psycholog, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców; uprawnienia uzyskała podczas dwustopniowego kursu organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu pod okiem prekursorki Programu Pani Joanny Sakowskiej.

  • Post published:6 grudnia 2017