Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o potrzeby rodzin objętych pomocą rozpoczęło szósty cykl spotkań „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Spotkania rozpoczęły się 04.10.2017r. i potrwają 10 tygodni. Grupa uczestników to rodzice, którzy uczestniczą aktywnie w tzw. procesie reintegracji rodziny, czyli starają się o powrót do domu rodzinnego dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Zajęcia są jednym z etapów ich edukacji i mają pomóc im w stawaniu się lepszym rodzicem.

Warsztaty „Szkoły dla rodziców i wychowawców” prowadzone są na kanwie koncepcji T. Gordona i książki A. Feber i E. Mazlish „Jak rozmawiać, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Warsztaty składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a następnie z ćwiczeń i debaty. Ich głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To przede wszystkim nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Ważnym elementem spotkań jest również zachęcanie rodziców do systematycznego wprowadzania zmian wychowawczych oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy. Cykl dziesięciu spotkań programu to szansa dla rodzin na kształtowanie świadomych postaw i nabywanie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu wychowania.
Na przestrzeni 3 lat prowadzenia „Szkoły dla rodziców i wychowawców” odbyło się już 5 edycji, które z powodzeniem ukończyło 43 rodziców. Każdy z nich wniósł do zajęć cząstkę siebie poprzez dzielenie się z innymi swoimi problemami i sukcesami. Obserwowanie przemian jakie zachodzą w rodzicach i słuchanie o ich sukcesach wychowawczych wiele dla nas znaczy, dlatego kontynuujemy to działanie i cieszymy się z powodu startu nowej grupy.

Prowadzący:
Gabriel Strzelecki – Koordynator ZPS2, pedagog, terapeuta, trener II stopnia w TWP „START”, uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców uzyskane podczas szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Maria Gos – psycholog, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców; uprawnienia uzyskała podczas dwustopniowego kursu organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu pod okiem prekursorki Programu Pani Joanny Sakowskiej.

  • Post published:5 października 2017